Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

PRVI TRIMESTAR: Ultrazvučna dijagnostika i biohemijski markeri za aneuploidije i predviđanje predstojećeg gubitka ploda

Engleske kolege su 2006 objavili svoju studiju na 55000 trudnoća proveravajući postojanje hromozomskih anomalija i kompletan dalji tok trudnoće. Njihova procena trudnica je bila u razdoblju od 11 do 14 nedelje i to ultrazvučnim skriningom debljine prozračne zone vrata (NT) i proverom biohemiskih markera , slobodnog beta-humanog horionskog gonadotropina (free beta- HCG) i plazma protein –A (PAPP-A). Takodje praćena je učestalost gubitka ploda do 24 nedelje trudnoće ili u bilo koje vreme nakon toga do kraja trudnoće.

 
   
     
    U prvom trimestru trudnoće biohemiski markeri dobijeni iz krvi trudnice, a koji vode poreklo iz posteljice, se sa ultrazvučnim markerima već dugo koriste u otkrivanju trizomje 21 kao i drugih hromozomskih anomalija (aneuploidija). Sam ultrazvučni marker NT ili delta NT otkriva oko 80 % aneuploidija a sa biohemiskim marekrima ovaj procenat dostiže oko 90% sa 5 % lažno pozitivnog nalaza. Savremeni ultrazvučni parati omogućavaju proveru i drugih UZ marekera kao što su prisustvo nosnih kostiju, prenosna debljina kože, divertikulacija mozga, veličina gornje vilice, veličina uva, odsustvo retrogradnog protoka kroz srčane šupljine, adekvatan odnos velikih krvnih sudova kroz vaskularnu peteljku, odsustvo krupnih srčanih mana, adekvatan protok kroz duktus venozus(krvni sud koji vodi krv u srce) itd.
Ako su svi ovi markeri negativni procenat otkrivanja prelazi 95% samo na osnovu izvršenog ultrazvučnog pregleda u I trimestru trudnoće.
  Dosta ranije je postavljena sumnja da niske vrednosti biohemiskih markera, ispod dve standardne devijacije, takodje predstavljaju znak loše placentacije (razvoja posteljice) što u krajnjem rezultatu može dovesti do gubitka ploda. Ovo je potvrdjeno na velikom broju trunoća od strane kolega iz Engleske. Oni su takodje uzeli u obzir i povećan NT koji sam za sebe ukazuje na široku lepezu mogućeg postojanja malformacija ploda i genetskih sindroma.
Niski biohemiski markeri a posebno PAPP-A ukazuju na lošu funkciju posteljice te povećavaju rizik za gubitak ploda. Povećan rizik za gubitak ploda je pored markera dobijenih iz krvi trudnice sigurno i pomenut povećan NT kao i starost i debljina trudnice kao i broj trudnoća.
Treba napomenuti, uz gore pomenute biohemiske markere, da već odavno procena uteroplacentarne cirkulacije u I trimestru trudnoće otkriva povećan otpor proticanju krvi kroz posteljicu te se ovaj kriterijum koristi za započinjanje terapije zbog neadekvatno formirane posteljice.
 
           
        Zaključak
Nizak nivo biohemiskih markera dobijenih iz krvi trudnice i povećana debljina prozračne zone kod ploda dobijena u toku ultrazvučnog pregleda uz odsustvo patološkog nalaza na hromozomima (abnormalnog kariotipa) ukazuje na povećan rizik preteće smrti i gubitka ploda. Procenat verovatnoće za gubitak ploda zavisi od nivoa PAPP-a ili free beta HCG i predstavlja pomoć u savetovanju trudnice. Takodje ova sumnja omogućava konsultaciju sa visoko profesionalno razvijenim porodilištima koji će povećati preživljavanje plodova u takvim slučajevima.

Dr sci med Tihomir Mihailović
Spec. radiolog
 
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.