Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija

Nova dostignuća ultrazvučne dijagnostike

Urođene srčane mane (USM) su relativno česte. Njihova učestalost je šest puta veća nego hromozomskih anomalija. I pored uznapredovale ultrzvučne dijagnostike srca ploda u zadnjih 10 godina, njihov procenat otkrivanja u objavljenim medicinskim radovima iznosi od 4% do 35%.

 
   
     
           
           
    Razlozi za ovakav mali procenat otkrivanja USM su sledeći:

1. Dijagnostika USM u trudnoći je jedino moguća korišćenjem ultrazvuka. Nakon rađanja, dijagnostika je znatno lakša jer koristimo pored ultrazvučne dijagnostike (UZ) elektrokardiogram, rendgenski snimak pluća i srca, angiografiju-kontrasno rendgensko snimanje srca i magnetnu rezonancu.

2. Da bi se iskoristile mogućnosti 2D UZ dijagnostike potrebno je iskustvo lekara tj. veština, sposobnost i znanje iz ove oblasti. Nedavno je objavljena studija na 29 026 trudnoća gde je demonstrirana potreba dvogodišnjeg treninga za sonografera, da bi on postao sposoban za analizu četvorošupljinskog preseka i izvodnih traktova srca ploda.

  3. Ultrazvučna 2D dijagnostika srca ploda zahteva odgovarajuće vreme pregleda. Naime često zbog neodgovarajućeg ultrazvučnog "prozora“ potrebno je znatno više dodatnog vremena da bi pregled bio pouzdan. Potrebno vreme za pouzdan i tačan pregled svakog srca ploda, često nedostaje u
svakodnevnom radu. Prosečno potrebno vreme za pregled
samog srca iznosi oko 15 minuta i to ako je pregled rađen u
optimalnim uslovima.

4. 2D eho srca ploda ima ograničenu mogućnost naknadne analize pregleda. Naime dijagnoza se mora postaviti u toku pregleda trudnice. Naime, pregled se može samo snimiti kao zapis ali se ne mogu naknadno dobiti dodatne informacije izmenom samog snimljenog materijala.

5. Nove dijagnostičke mogućnosti kao što je rekonstruktivna trodimenzionalna (3D) ehokardiohrafija, sa korišćenjem (STIC) tehnike, kolor i Power Dopplera, minimum moda, inverzionog moda, digitalnog "casts“, i najnovija "real time“ 3D tehnika pregleda srca ploda i dalje imaju pored relativne senzitivnosti, nezadovoljavajuću specifičnost (40%).

6. Da bi pregled bio optimalna i pouzdan neophodna je kvalitetan ultrazvučni aparat. Kvalitetna oprema često nedostaje!

7. Pregled srca ploda je samo deo ukupnog pregleda svih organa ploda. Pregled koji podrazumeva proveru svih anatomskih karakteristika građe ploda zahteva prosečno oko 45min. Smatra se da je jedan doktor u stanju da ultrazvukom pregleda oko 5 trudnica za jedan dan. Nakon toga nije moguće održati adekvatnu koncentraciju i percepciju da bi pregled bio pouzdan.

 
           
           
    Zbog ovih činjenica je u zadnjem broju časopisa, Ultrasound Obstet Gynecol, od avgusta meseca 2005 godine, ponovo data preporuka za primenu postepene (korak po korak) analize segmenata u kompleksnim anomalijama srca ploda, kao jedini logični pristup u postavljanju dijagnoze USM korišćenjem 2D ehokardiografije srca ploda.
Naime dok je dijagnoza "jednostavnih“ defekata srca kao što je stenoza plućne arterije ili izolovani defekt septuma srca u inače normalnom spoju-konekciji srca ostvarljiva, dotle je opis i razumevanje beskonačnih varijeteta "kompleksnih“ srčanih mana ozbiljan dijagnostički problem.
  Još davne 1980 godine Prof. Van Praagh postavio je logičan koncept po kome, analizom tri segmenta srca možemo analizirati sve malformacije srca. Naime tada kompleksne srčane mane postaju jednostavne ako se primeni sekvencijalna segmentna analiza. Nakon ovog logičnog pristupa nastaje razvijanje ultrazvučne tehnike radi sagledavanja anatomskih karakteristike sva tri segmenta srca.
Treba napomenuti da poznavanje embriogeneze srca nije nužno u opisu anatomije-građe srca nakon 8 nedelje gestacije. Analiza srca podrazumeva procenu položaja anatomski desne ili leve pretkomore-atrija, komora-ventrikula, odnos pretkomora sa komorama i odnos komora sa velikim arterijama koje napuštaju srce. U fetalnoj ehokardiografiji tj analizi ova tri segmenta srca, upotrebljava se nomenklatura koja se koristi u pedijatrijskoj kardiologiji.

Analiza srca ploda započinje procenom položaja ploda u materici. Naime u zavisnosti od prednjačećeg dela i položaja kičme postoje "beskonačni“ položaji srca u odnosu na prednji trbušni zid trudnice. Ova situacija se potpuno razlikuje od uobičajenog položaja srca deteta kada ultrazvučni pregled radi pedijatrijski kardiolog. Pre opisa anatomije srca nužno je odrediti ovaj položaj ploda u telu majke, radi tačne analize segmenta građe srca i lakšeg, bržeg praćenja i provere datog izveštaja od strane drugog doktora. Podrazumeva se da pregled srca ploda prati odgovarajuća dokumentacija u vidu stručnog opisa sa usvojenom stručnom terminologijom i odgovarajućih ultrazvučnih slika srca ploda kao dokaz da je pregled adekvatno urađen.

 
           
           
    Sekvencijalna segmentna
analiza srca ploda

 
     
    Uređenje ili položaj atrija. Prvi segment

Procena građe atrija-pretkomora srca, podrazumeva određivanje građe pretkomora na osnovu dodataka koji izlaze van osnovne šupljine atrija i razlikuju se po izgledu za desnu ili levu pretkomoru. Ovakva konstantna anatomska karakteristika se nekad ipak ne može proceniti te se tada na osnovu položaja velikih krvnih sudova abdomena u odnosu na kičmeni stub donosi konstatacija o položaju atrija.
Postoje tri položaja atrije:

  1. Solitus ili uobičajeni položaj atrija,
  2. inverzus ili slika u ogledalu i
  3. ambigus tj desni izomerizam i levi izomerizam (postoje dve anatomske desne pretkomore ili dve leve).

U desnom izomerizmu (dve desne pretkomore), aorta i donja šuplja vena- VCI su ili levo ili desno u odnosu na kičmeni stub, pri čemu je VCI napred. Ovde nedostaje slezina tj. asplenia sindrom.
U levom izomerizmu VCI je prekinuta, i registruju se azigos vene iza aorte uz kičmeni stub, sa jedne ili druge strane. Pored toga postoji sindrom polisplenije.

  Atrio-ventrikularni (AV) spoj. Drugi segment

Procena spoja pretkomora sa komorama je drugi važan čin u sekvencijalnoj segmentnoj analizi.

Normalan spoj je kada se anatomski (po građi) desna pretkomora spaja preko atrioventrikualrnih valvula sa desnom komorom (AV sklad).
Desna komora ima poseban izgled i u odgovarajućoj projekciji se može odrediti njena građa i razlikovati od leve komore.
Ovakav biventrikularan spoj atrija i komora je skladan (postoji adekvatan situs atrija i odgovarajuća konekcija ili spoj sa odgovarajućim komorama).
Poremećena anatomija poznaje spoj desne pretkomore sa levom komorom, a leve pretkomore sa desnom komorom- tj ne postoji sklad-diskordantan spoj. Položaj atrija tj. njihovog situsa (solitusa, inverzusa, desnog i levog izomerizma) može znači biti praćen spojem sa komorom koja se ne nalazi na pravom, uobičajenom mestu, tj anatomski desna komora leži levo a leva desno dovodeći do neadekvatne konekcije.
Da bi problem bio još složeniji može postojati i univentrikularna AV konekcija. I ovde postoje sve moguće kombinaciji u zavisnosti od situsa atrija, ali je to praćeno zakržljalom desnom ili levom komorom ili čak postojanjem samo jedne anatomski neodređene, zajedničke komore za obe pretkomore.
U proceni ovog drugog segmenta, pored dosada iznetog, potrebno je razlikovati i pravilnu morfologiju ili građu - AV valvula (tj dve valvule, jedna koja povezuje desnu pretkomoru sa desnom komorom i druga leva koja povezuje levo položene šupljine srca). One mogu biti obe prolazne, ili jedna prolazna a druga ne, zatim zajednička valvula ili jašuće valvule. Ove jašuće valvule su obično udružene i sa defektom pregrade koja odvaja desnu od leve komore.
 
           
           
    Ventrikulo-arterijalni spoj. Treći segment

Ovaj spoj može biti konkordantan tj skladan (Plućna arterija je spojena sa anatomski desnom komorom, a aorta sa anatomski levom komorom.

Diskordantan spoj se manifestuje izlaskom plućne arterije iz anatomski leve komore, a aorte iz anatomski dene komore. Tada govorimo o transpozicija velikih krvnih sudova. Ona može biti korigovana ili nekorigovana u zavisnosti od adekvatnog položaja komora srca.

 
  Double-outlet (iz jedne komore izlaze dva krvna suda) - tj. više od 50% od svake arterije izlazi iz jedne komore, bilo iz desne ili leve. Ova komora može biti čak i anatomski neodređena.
Single-outlet (perzistentan trunkus arteriozus), tj, zajednički krvni sud koji izlazi iz komore može biti udružen sa plućnom ili aortnom atrezijom (potpunim izostankom formiranja krvnog suda).
I ovde ovaj zajednički krvni sud ili dva suda (Single outlet i Double outlet) mogu biti spojeni sa normalnom levom ili desnom komorom –biventrikularna konekcija, dok u univentrikularnoj konekciji može postojati spoj krvnog suda sa dominantnom ili rudimentarnom-zakržljalom komorom.

Valvule arterija ne mogu biti "jašuće“ jer nemaju aparat za zatezanje kao AV valvule.

U slučajevima izmenjenog položaja srčanih šupljina i njihovog ne adekvatnog spoja, postoji i izmenjena očekivana patofiziologija. Ova poremećena funkcija srca u izmenjenim anatomskim odnosima srčanih šupljina, može još dodatno biti izmenjena ako postoji i izolovani defekt srca.

Procena sva tri segmenta srca pored gore iznesenog praćena je i sledećom analizom:

 
           
    ATRIJA:
U toku procene situsa pretkomora moraju se proveriti sistemske i plućne vene. Na slici tri krvna suda (3VV i 3VT) može se odrediti gornja šuplja vena –VCS i njen odnos sa plućnom aterijom aortom i njihov odnos sa trahejom (glavni kanal kojim vazduh ulazi u pluća). Ona može biti dvostruka i tada se leva VCS uliva u koronarni sinus.
Plućne vene, kojih ima 4, se takođe moraju diferencirati u toku ultrazvučnog pregleda srca ploda. Naime, nekada postoji njihovo ne adekvatno vraćanje-spoj u levu pretkomoru kao parcijalni ili totalni anomalni utok plućnih vena.
Za procenu venskog sistema srca vidno mesto zauzima Kolor Power angio mod.
  AV i VENTRIKULO-ARTERIJALNI spoj:
U toku procene drugog i trećeg segmenta srca može se uočiti defekt ulaznog dela septuma (inlet VSD) na četvorošupljinskom preseku, a prikazom izvodnih traktova arterija, angulacijom ultrazvučne sonde unapred od četvorošupljinskog preseka, može se uočiti defekt izlaznog septuma (outlet). Takođe u toku analize ovih segmenata srca se mogu uočiti stenoze valvula, abnormalnosti velikih krvnih sudova, kao što je prekid aortnog luka. Takođe se koarktacija aorte može zaključiti i na osnovu disproporcije komore sa velikim krvnim sudom.

POLOŽAJ SRCA:
Na kraju ove sekvencijalne segmentne analize srca, treba naglasiti da sam položaj srca u grudnom košu može biti kao dekstrokardija, levokardija ili mezokardija. Međutim ovaj položaj nema veze sa gore navedenim odnosima samih struktura srca koje ne zavise od osnovnog položaja srca.

Lekar je obavezan da proveri sva tri segmenta srca ploda u toku ultrazvučnog pregleda svake trudnoće! To je jedini način da se otkriju USM.
Navešćemo koja su nova dostignuća u ultrazvučnoj 2D dijagnostici, koja nam olakšavaju ovu sekvencijalnu segmentnu analizu srca ploda.

 
           
           
    Nova dostignuća i prednosti u 2D ultrazvučnoj dijagnostici srca ploda

1. Broad band sonde od 12-5 MHz sa Sono CT tehnikom (kompjuterizovanom ultrazvučnom tomografijom) nam omogućavaju sagledavanje osnovne anatomije srca nakon 12 nedelje gestacije u jako velikom procentu. Na osnovu ličnog iskustva u preko 90% je moguće adekvatno proceniti anatomiju srca ploda. Ova sonda visoke rezolucije je znatno preciznija od sondi 7-4 MHz , koje se uobičajeno koriste u ultrazvučnom pregledu trudnoće ove gestaciske starosti.

2. pregled srca ploda u I trimestru i ranom II trimestru
Dosadašnje započinjanje pregleda anatomije srca od 26. nedelje gestacije je promenjeno. Naime, danas započinjemo pregled srca ploda u I trimestru i ranom II trimestru tj. od 12 do 16 nedelje gestacije (3-4. mesec trudnoće) za najveći broj USM.

3. Braod band ultrazvučne sonde, od 12 MHz omogućavaju pregled preko trbuha trudnice, bez punjenja mokraćne bešike i bez dopune pregleda vaginalnom sondom u većini slučajeva
(91%-95%).

  4. Upotreba vaginalnih sondi je znatno redukovana. Ograničenja vaginalne sonde su poznata većini sonografera u pregledu ploda kao i njegovog srca u I i ranom II trimestru.

5. Broad Band kolor Doppler, zbog svoje preciznosti nam omogućava znatno lakšu i tačniju procenu ventrikulo-arterijalnih spojeva, i prikaz izvodnih traktova komora (LVOT i RVOT).

6. Kolor- Power angio mod nam omogućava mnogo preciznije otkrivanje minimalnih defekata na međukomornoj pregradi i prikaz izvodnih traktova u nepovoljnom položaju ploda u odnosu na ultrazvučni ulazni talas.

7. Vreme pregleda je znatno skraćeno u poređenju sa pregledom srca od 26 nedelje gestacije! Na taj način je moguće pregledati znatno veći broj srca ploda od strane jednog lekara.

8. Broj neadekvatnih pregleda srca ploda, je znatno smanjen. Broj otkrivenih urođenih srčanih mana je povećan!

9. Kvalitet slike omogućava skraćenje vremena edukacije doktora u fetalnoj ehokardiografiji.

10. 2D pregled, upotrebom ove savremene ultrazvučne tehnologije (Sono CT, Xres, harmonik mod, panorama mod, CD i CPA) i dalje ostaje najbolji "zlatan“ metod sa kojim se ne mogu porediti 3D rekonstruktivna i real time 3D ehokardiografija.

 
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.