Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

Srce fetusa -
fetalna ehokardiografija

Nova dostignuća ultrazvučne dijagnostike

Intrauterina dijagnoza urođenih srčnih mana (USM) ima signifikantan značaj od odluke za prekid trudnoće pa sve do prenatalne terapije ili optimalnog tretmana neposredno nakon rađanja bebe. Ekzaktan opis anatomije-građe srca ploda je ključan za definitivnu dijagnozu USM pre rađanja ploda. Upotreba konvecionalnog dvodimenzionalnog (2D) ultrazvuka, ispitivač-lekar mora da formira svoju sopstvenu sliku u mozgu aktuelne trodimenzionalne (3D) anatomije srca ploda od različitih 2D slika. Podudaranje sa realnošću zavisi od individualne "mašte“ i iskustva. Moramo reći da je pristup kardiovaskularnom sistemu fetusa-ploda ograničen i da pristupi nisu standardizovani!

 
   
     
           
    U poslednjih nekoliko godina postoji nekoliko kompjuterskih tehnika od prostorno-vremenske korelacije slike (STIC) pa preko inverzionog moda i rekonstruktivne 3D/4D tehnologije do žive trodimenzionalne slike (real-time 3D/4D tehnologije. Osnovni problem je sakupljanje informacija srca ploda ("gating“). Postoje dva osnovna načina sakupljanja informacija:

 

  1. Rekonstruktivna 3D/4D tehnologija koja je uobičajeno u širokoj upotrebi u pregledu srca ploda u trudnoći. Rekonstruktivni pristup zahteva brojne ravni dobijene ultrazvukom u odgovarajućem vremenu sa posledičnom rekonstrukcijom jednog ili multiplih volumena storniranih u kompjuteru. Osnovna prednost STIC tehnike je da okretanjem volumena oko X ili Y ose možemo dobiti neke strukture koje nam nisu bile dostupne u toku 2D pregleda. Tako da izvodni traktovi desne i leve komore (LVOT i RVOT) kao i odnosi velikih krvnih sudova kroz vaskularnu peteljku mogu naknadno po "skupljanju " volumena biti procenjivani. Na osnovu iskustvu autora u toku konvencionalnog 2D pregleda srca ploda, nemogućnost brzog sagledavanja anatomije srca ploda u toku njegovog nepovoljnog položaja ili brzog pomeranja iz povoljnije pozicije u neodgovarajuću poziciju za optimalni pregled , se mogu dopuniti STIC metodom. Krv u srcu ploda može ali i ne mora biti
kodiran kolorom. Osnovne mane ove tehnike su što, dobijene ravni za 3D rekonstruktivnu analizu su slabije rezolucije, volumen je statičan ( za skupljanje volumena je potrebno od 7-12 sec.), a pregled srca započinje od 20 nedelje gestacije pa nadalje.
Prednosti Sono CT tehnike u odnosu na konvencionalnu je što ona koristi 9 ultrazvučnih talasa koji se obrađuju u formiranju slike. Zbog toga je sa ovom tehnikom bolja rezolucija slike u sve tri ravni, volumen je po rezoluciji sličan "real time 3D/4D“ ali problemi sa sakupljanjem "gating“ informacija su istovetni.
 
 
       
           
    2. Živi 3D – Real-time(RT) 3D/4D za razliku gore pomenutog koristi 2D matrix Phased-array ultrazvučne sonde. Ove sonde sadrže paralelni postupak velikih brzina. Naime ove sonde šalju istovremeno brojne ultrazvučne talase što omogućava volumen u obliku piramide. Ovaj piramidalni volumen se prikazuje virtualno u jedinici vremena.

  Za ovakav pregled nije potreban "gating“ i manje zavisi od pokreta ploda u toku rada. Senzitivnost ove metode je 93%(uzeti su u obzir samo pregledi srca koji su optimalni za kvalitetnu procenu anatomije srca ploda) u otkrivanju USM, mada je uzorak jako mali i dosadašnja primena ove tehnike je praktično minimalna u medicinskoj literaturi. Autori ističu da poboljšanjem rezolucije-jasnoće slike "real-time 3D“ ova senzitivnost će biti veća.
Specifičnost je za razliku od senzitivnosti jako niska i iznosi 45%. Osnovno objašnjenje za ovo je da 2D matrix sonde koje se koriste u ovoj tehnici produkuju sliku koja je inferiorna u odnosu na sliku dobijenu 2D tehnikom a naročito onom koja koristi Sono CT tehniku. Sonde bolje rezolucije biće tek napravljene. Upotreba kolor tehnike takođe može ovu slabiju preciznost da poboljša. I konačno ova tehnika otežano prikazuje izvodne traktove komora. Mada je multiplanarna geometrija izlaznih traktova dostupna na RT 3/4D ona zbog slabe rezolucije u odnosu na 2D tomografiju ostaje i dalje izazov u daljoj budućnosti ove tehnike.
 
           
           
    Zaključak

Konvencionalna 2D i Sono CT tehnika predstavljaju i dalje zlatan standard na osnovu koga se porede ostale nove 3D/4D tehnike u otkrivanju USM. Ova 2D tehnika ostaje sofisticiran dijagnostički postupak i jako je zavisna od znanja i iskustva lekara. Ova tehnika poseduje standardizovane preseke četvorošupljinske, kroz izvodne traktove i kroz vaskularnu peteljku. Osim toga u rutinskom pregledu se podrazumeva i procena venskog sistema aortnog i duktalnog lika. Ona zahteva dosta vremena ako postoji neodgovarajući ultrazvučni "prozor“ za pregled srca ploda. Takođe, 2D pregled srca ploda ima ograničen naknadni potencijal pošto ova tehnika može omogućiti analizu ravni samo u toku pregleda srca ploda. Takođe ona nema standardizovan pristup kardiovaskularnom sistemu ako je on ograničen. Ova činjenica ukazuje na potrebu "snalaženja“ u brojnim raznolikim pristupima srcu ploda da bi on bio adekvatno pregledan. Ključan faktor u 2D ehokardiografiji je znanje, iskustvo i vreme!
 

  Nova Sono Ct tehnika u sklopu 2D ehokardiografije povećava osetljivost i senzitivnost pregleda srca i manifestuje se ranijom dijagnostikom USM i to od 12 nedelje trudnoće (trećeg meseca). Ova tehnika u velikom procentu (oko 90%-neobjavljeni rezultata) u ovoj starosti trudnoće omogućava adekvatnu procenu sonomorfologije i hemodinamike srca na osnovu sledeće dve činjenice.
Prvo, ona poseduje permanentnu "3D“ sliku (ekstremna rezolucija slike dobijena kompjuterizovanom ultrazvučnom tomografijom) u jednoj ravni

Drugo, koristi broad band kolor koji omogućava registrovanje i minimanog protoka krvi u srcu bilo kojih brzina, koje postoje u I trimerstru trudnoće.
Nove tehnike tj. rekonstruktivna 3D/4D i RT 3D/4D tehnika su u fazi zauzimanja svoga mesta u pregledu srca ploda. Mada ove tehnike obećavaju one i pored relativno velike senzitivnosti imaju malu specifičnost, prilično zavise od konstitucije trudnice, pozicije ploda i njegovog pomeranja. Osnovna 2D tehnika takođe nije bez problema kada su uslovi pregleda otežani ali je rezolucija slike u toku 2D bolja te je ovaj uticaj manji. Budućnost će pokazati da li nove tehnike mogu biti manje zavisne od znanja i iskustva lekara i uslova pod kojima se pregleda srce ploda. Na osnovu ličnog iskustva od 3 godine, autora ovog teksta, 3D tehnika zasada ne može zameniti 2D Sono CT i Xres tehniku u otkrivanju složenih urođenih srčanih mana.
 
       
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.