Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

Zastoj rasta ploda

Zastoj rasta ploda (IUGR) je važan klinički problem i udružen je sa povećanim mortalitetom i morbiditetom. On se ne smatra specifičnom bolešću već je manifestacija mnogih mogućih bolesti majke i ploda. Objašnjenje za ovo stanje se tumači neadekvatnim odnosom trofoblasta (strukture posteljice) i tkiva materice tj. nedovoljne placentacije. Ona je udružena sa neodgovarajućim širenjem volumena plazme majke i povećanim totalnim perifernim otporom proticanja krvi sa kliničkom manifestacijom restrikcije -smanjenja rasta ploda. Ovaj defektan proces placentacije rezultuje takođe i u neadekvatnom odgovoru kompezatornih kardiovaskularnih mehanizama majke što se manifestuje redukovanom posteljičnom perfuzijom (razmenom materija ploda sa majkom) i posledičnim razvojem zastoja rasta ploda.

 
   
     
           
     

 

  U većini slučajeva, početkom III trimestra, dolazi do manifestovanja IUGR, mada u najtežim slučajevima zastoj rasta se može manifestovati i ranije. Naime dobijene biometrijske mere ploda su smanjene i obično taj plod ima manju težinu. Razlikujemo dva zastoja rasta:  
           
    1. Simetričan -
mali za gestacionu starost (SGA)
.
Razlogom za ovo može biti zbog njegove prirodne konstitucije i on je praćen odsustom mortaliteta, odsustvom slanja ploda u odeljenje intenzive nege nakon porođaja, nije praćen u izmenama hemodinamike ni u majke ni u ploda. Naime kod SGA, su vrednosti otpora proticanja krvi adekvatne kroz pupčanik, venski sistem tj. kroz venu kavu inferior i duktus venozus, kroz arterijski sistem u srednjoj arteriji mozga (MCA), aorti, i nivou srčanih šupljina.
  2. Asimetričan intrauterini zastoj rasta ploda (IUGR)  manifestuje se sledećim karakteristikama:

a. progresivnom redukcijom obima trbuha ploda - abdominalne cirkumference AC ispod 5 th -centila za gestacionu starost.

b. Pogoršanje otpora proticanja krvi kroz pupčanik - PI indeksa iznad 2SD (standardne devijacije), kasnije odsustvom endijastolnog protoka, i na kraju reverznog protoka.

c. Razvojem adaptivnih mehanizama sa redistribucijom krvotoka u mozak ploda, što se manifestuje izmenom otpora proticanju krvni u moždanim arterijama - MCA.

d. Intrauterina restrikcija rasta ploda je praćena sa teškim promenama u nivou fetalnog srca. Količina krvi koja dospeva u srce je smanjena (Preload). To se vidi na nivou AV valvula srca (smanjen E/A ratio, smanjen atrijalni pik itd). Povećanje otpora krvi u toku izlaženja iz srca ploda (afterload). On se manifestuje na nivou desne komore zbog povećanje impedance protoka posteljične cirkulacije. Kao posledica toga javlja se izraženo vraćanje krvi u nazad na nivou trikuspidnih valvula (trikuspidna regurgitacija) Smanjen afterload je u nivou leve komore zbog razvoja smanjenja otpora proticanja krvi kroz moždane arterije zbog razvoja "refleksa moždane poštede - brain-sparing reflex“. Takođe se registruje povećanje ili smanjenje akceleracionog vremena u Aorti i plućnoj srteriji, zbog promene otpora proticanja krvi kroz gornju polovinu tela ploda i donju ka posteljici.
I na kraju kod teške IUGR dolazi do redukcije kontraktilnosti srčanog mićića. I to prvo desne polovine srca jer adaptivni mehanizmi štite levu polovinu srca ploda koja snabdeva krvlju mozak i samo srce ploda. Ova procena je zasnovana na Doppler karakteristikama centralne venske cirkulacije (u duktus venozusu i donjoj veni kavi).

e. Porođaj je Carskim rezom zbog neadekvatne kondicije (fetalnog distresa) ploda.

f. Težina ploda je ispod 10th centila.

g. Nakon rađanja je neophodno slanje ploda na odeljenje intezivne nege zbog mogućnosti razvoja (respiratornog distres sindroma-nezrela pluća, intraventrikularne hemoragije- nezrele strukture u komorama mozga ploda i nekrotizirajući enterokolitis- oštećenje tankog i debelog creva ploda).

 
           
           
    Ovako ozbiljno stanje koje prati plod sa IUGR se može otkriti i pre pojave smanjenja težine i izmene u AC. Naime prva procena posteljične cirkulacije tj njene eventualne nedovoljnosti-isuficijencije se može odrediti još u prvom trimestru a definitivno izraziti ozbiljna sumnja u II trimestru. Dobijanje Doppler krivulja kroz arterije uterusa i izračunavanje RI i PI (rezistentnih i pulsativnih indeksa), uz procenu postojanja dijastolnih zubaca, mogu dovesti do dijagnoze neadekvatne placentacije tj isuficijencije posteljične cirkulacije. Postoje publikovani mnogi radovi koji ukazuju da blagovremeno ordinirana terapija malim dozama aspirina može dovesti do izostanka zastoja rasta ploda u III trimestru. Ako se sa ovom terapijom ne počne na vreme ne može se preduprediti nastanak IUGR ploda.   Koje je mesto savremene ultrazvučne dijagnostike u rešavanju problema zastoja rasta ploda:

1. Broad band CD je posebna vrsta kolor Dopplera koja procenjuje otpore proticanja krvi računajući brzine svih eritrocite bez obzira da li se oni kreću manjom brzinom uz zid ili većom kroz sredinu krvnog suda. Na taj način se dobijaju preciznije vrednosti RI i PI indeksa a samim tim je odluka za započinjanje terapije pravovremena.

2. CPD je posebna vrsta kolor Dopplera takozvanog kolor Power Dopplera koji praktično broji eritrocite i nezavisi od upadnog ugla ultrazvučnog talasa u odnosu na položaj krvnog suda. Ovo je naročito važno kada se procenjuje protok kroz moždanu arteriju, soobzirom da jako često postoje teškoće u registrovanju protoka konvencionalnom ultrazvučnom tehnikom. Ovoj nepovoljnoj situaciji za CD pridonosi položaj glave ploda i zatvorenost šavova kostiju u III trimestru trudnoće. Ovde je takođe i ključna stvar postojanje Sono CT tehnike tj komjuterske ultrazvučne tomografije koja omogućava dobijanje slike mozga koji se običnim ultrazvukom ne može obično jasno prikazati.

3. Primena Broad band CD I CPD omogućava tačnu procenu u promeni dijastolne i sistolne funkcije desne i leve polovine srca uz procenu protoka u perifernoj arteriskoj i venskoj cirkulaciji bez obzira na otežavajuće tehničke okolnosti koje postoje u ovako odmakloj trudnoći (BMI -težina trudnice, položaj posteljice, položaj ploda, smanjena količina plodove vode itd.). Ovde treba posebno naglasiti da 3D Sono CT i 3D CPA srca STIC i DOT tehnikom, za razliku od konvencionalne ultrazvučne tehnike, omogućava prikazivanje izvodnih traktova desne i leve polovine srca i prikaz valvula aorte i plućne arterije u proceni funkcije i morfologije srca i u nepovoljnim uslovima.

4. Nova ultrazvučna tehnika Broad Band CD i CPD nam omogućavaju da na osnovu procene hemodinamike ploda donesemo odluku o novom terminu porođaja. Adaptivni mehanizmi kod izraženog zastoja rasta ploda ne mogu često omogućiti porođaj u terminu te registrovanje redistribucije krvotoka uz kardiotokografiju omogućavaju odluku o ranijem porođaju pre termina. Blagovremeni porođaj pre termina često dovodi do sprečavanja intrauterine smrti ploda i rađanja deteta bez posledica.

 
           
           
        Zaključak

Danas poznavanjem problema vezanim za rast ploda od strane dijagnostičara, uz adekvatnu procenu svih ultrazvučnih parametara ploda i majke možemo smanjiti njihov mortalitet i morbiditet. Na vreme konstatovana nedovoljnost posteljične cirkulacije (II trimestar trudnoće) i primena malih doza aspirina dovodi do smanjenja ili izostanka zastoja rasta ploda, i približava porođaj optimalnom terminu. Za ovo nam je sigurno potrebna i nova tehnologija kao što je Braod band CD , CPD, Sono CT, 3D Sono CT.

 
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.