Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

Očinstvo
nakon operacije varikokele

Preoperativna ultrazvučna procena uspeha operacije

Varikokela je proširenje vena koje odvode krv iz testisa i semovoda. Ona je prisutna u oko 15-20% muškaraca ali je kod muškaraca sa problemom bračne neplodnosti oko 40%. Varikokela je najčešća nepravilnost u muškaraca sa neplodnošću. Razlog za ovo proširenje vena je njihova neadekvatna dužina, odsustvo valvula (pregrada koja omogućava tok krvi u jednom smeru ka srcu), razlika pritisaka u renalnoj (bubrežnoj) veni u koju se ulivaju vene testisa i donje šuplje vene koja skuplja krvi iz donjeg dela tela i dovodi u srce i na kraju ugao spajanja leve vene testisa sa levom bubrežnom venom.

Dosadašnje studije na životinjama i ljudima ukazuju da sto varikokela duže postoji dovodi do smanjenja funkcije testisa. Najverovatniji mehanizam za to je podizanje temperature testisa. Varikokela takođe smanjuje funkciju testisa i njihovu sekreciju hormona te uslovljava hipoandrogenizam (smanjenje nivoa hormona) što duže postoji. Problem je veći ako se zna da subkliniči prisutna varikokela (vene koje se nepipaju) je takođe praćena dužim zadržavanjem krvi u intratestisnim venama. Međutim vene testisa nisu proširene jer se nemogućnost prirodnog oticanja krvi iz testisa prevodi na okolne puteve te vene u toku pregleda nisu proširene.

 
   
     
   

Američko udruženje urologa preporučuje lečenje kada dvoje mladih ljudi imaju problem bračne neplodnosti u sledećim okolnostima:
1. varikokela se pipa,
2. postoji dokumentacija o bračnoj neplodnosti,
3. žena nema probleme ili je problem rešiv
4. muškarac ima 1 ili više abnormalnih parametara spermograma,
5. odrastao muškarac sa varikokelom i lošim spermogramom bez pokušaja oplođenja takođe podpada pod hirurški tretman.

Prognoza lečenja varikokele tj. oporavka spermatogeneze zavisi od pravog odabira pacijenata. Uspeh se može očekivati ako su prethodni dijagnostički kriterijumi provereni i ako je nakon toga načinjena prava selekcija pacijenta.

  Dijagnostički kriterijumu su sledeći:
 1. Veličina testisa.
  Ona je preciznija ultrazvučnim pregledom nego kliničkim. Ako su testisi preko 15 ccm rezultati lečenja varikokele su duplo bolji nego kod testisa ispod ove veličine.
 2. Klinički prisutna varikokela nakon lečenja ima znatno bolji oporavak spermatogeneze oko 66% sa 33% dokazane oplodnje za razliku od subkliničke (dokazane samo ultrazvukom) koja iznosi 16% popravke speramatogeneze.
  Pobrojani rezultati lečenja su u okviru godinu dana nakon operacije. Nakon 2 i 3 godine dolazi do znatnog povećanja začeća čak do 60% a u 3. godini još 16%. Sumirano u celini kod muškaraca sa teškom oligospermijom dolazi do dva puta povećane šanse za prirodno oplođenje i začeće zene.
 3. Obostrano prisutna varikokela nakon lečenja praćena je u 54% slučajeva začećem za razliku od unilateralna leva praćena začećem u 21%.
 4. Veličina proširenih vena velikih preko 4mm ili srednje dilatiranih između 2-4mm nema uticaja na prognozu izlečenja neplodnosti. Manje proširene vene mogu biti rezultat otvaranja kolateralnog protoka, što ne znači da cirkulacija testisa nije znatno kompromitovana.
 5. Kolor Dopplerom procena varikokele se zasniva na proveri protoka krvi kroz vene testisa (panpiniformnog venskog pleksusa). Razlikuju se dva tipa protoka:
  a) Postoji sant tip kod koga dolazi do pojačanja protoka u toku povećanog intraabdominalnog pritiska , i drugi
  b) stop-tip kod koga povećanjem pritiska dolazi do prekida protoka i vraćanja krvi unazad.
  Nakon operacije sant tipa varikokele (a) rezultati lečenja su znatno bolji.

Zaključak:
Varikokela je najčešći razlog neplodnosti u muškaraca. Lečenje je hirurško. Rezultati lečenja su znatno bolji ako je veličina testisa adekvatna, proširene vene se klinički pipaju, postoji obostrana varikoklea, kolor-Dopplerom postoji dokazan sant tip varikokele i stalan refluks krvi u venama. Ultrazvukom se može preoperativno proceniti tok renalne (bubrežne) vene između kičme i aorte ili kroz arterijska klješta, od čega zavisi uspešnost operacije.
Nakon operacije varikokele muškarci sa teškom oligospermijom imaju 2 puta veću sansu za prirodnim oplođenjem žene.

 
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.