011/33 90 848

ultramedika

specijalistička radiološka ordinacija

Stručni radovi

Dr sci. med Tihomir Mihailović, specijalista rendgenologije

Stručni radovi napisani su na osnovu objavljenih saznanja u stručnim radovima u tri svetska referentna medicinska časopisa:

  1. Ultrasound in Obstretrics & Gynecology,
  2. Journal of Clinical Ultrasound,
  3. Journal of Ultrasoumd in Medicine.

Navedeni časopisi izlaze jedanput mesečno, a redovno su oko 15 godina pomoć od neprocenjivog značaja u svakodnevnom radu. Sigurno da posebno ne treba naglašavati da se dijagnostika ne može znati bez knjiga i elektronskog vida stručnih publikacija, kao što su VHS, CD i DVD (fetalna ehokardiografija i 3D su oblasti koje zahtevaju ogroman broj slika te se svetsko znanje i iskustvo ne može zamisliti bez ovakve vrste pomoći). Takođe, u ovu problematiku je uključeno 20 godišnji rad u ultrazvučnoj dijagnostici i 15 godišnje u rendgen dijagnostici.

Treba naglasiti i nekoliko godina rada i sticanja iskustva autora Dr Tihomira Mihailovića, korišćenjem poslednje generacije ultrazvučnih aparata sa kompjuterizovanom ultrazvučnom tomografijom (Sono CT i Xres) i 3D tehnikom, u svakodnevnom ultrazvučnom pregledu trudnica.

Nije na odmet istaći da je posebna pogodnost i prednost autora subspecijalizacija iz pedijatrijske radiologije (ova specijalizacija se najvećim delom bavi otkrivanjem urođenih i stečenih anomalija dece) i magistarska i doktorska disertacija u oblasti urođenih razvojnih oštećenja organa jetre, pankreasa, mozga i kičmene moždine. Ove disertacije su proistekle u kliničkom radu preko 10 godina i zasnovane su na pregledu preko 5000 slučajeva. Usavršavanje na Columbia univerzitetu u Njujorku i na Harvardu u Bostonu su takođe neophodan deo, radi dobijanja samopuzdanja koje je neophodno u razumevanju i učenju novih svetskih dostignuća u ultrazvučnoj dijagnostici.

OVO OBJAŠNJENJE JE BILO POTREBNO DA BI SE SHVATILA POTREBA ZA KONTINUITETOM U OKVIRU RENDGEN I ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE, I DA SE ONA NE MOŽE ZASNIVATI SAMO NA TEHNOLOGIJI VEĆ I NA OBAVEZNOM ZNANJU I DUGOGODIŠNJEM LIČNOM ISKUSTVU I PERMANENTNOM PRAĆENJU I UČENJU DOSTIGNUĆA SVETSKE MEDICINE.

2023. godina

Zašto je važno otkrivanje anatomskih grešaka u razvoju ploda

2022. godina

Cerebrovaskularne posledice COVID-19 infekcije Depresija i anksiozni poremećaji Etički aspekt rada lekara i kodeks medicinske etike LKS Krivično-pravna i građansko pravna odgovornost lekara Novi horizonti u prevenciji kardiovaskularnih bolesti Virusne infekcije epitela i mineralne soli - specijalistički vs holistički pristup

2021. godina

Bilateralna plućna anestezija dijagnostifikovana ultrazvukom u 13. nedelji trudnoće Prevencija, dijagnostika i terapija kardiovaskularnih bolesti u 2021. godini kod pacijenata Kovid-19 negativnih i pozitivnih Nacinalni kongres sa međunarodnim učešćem: Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti

2020. godina

Hipertencija u 2020. - savremena dijagnostika i terapija Praktična primena EU preporuka za 2020. prevencija, dijagnostika i terapija koronarne bolesti Drugi kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru

2019. godina

Bilateral pulmonary agenesis diagnosed in the 13 th week of gestation - a case report and literature review Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru Rano otkrivanje srčanih mana ultrazvukom u trudnoći Racionalna upotreba niskokalorijskih zaslađivača

2018. godina

Simpozijum "Savremeni trendovi u ishemijskoj bolesti srca - od angine pektoris do stemi infarkta miokarda", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd, 19. april 2018. Simpozijum "Mentalno zdravlje i problemi mladih", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd, 20. april 2018. Simpozijum "Analize nukleotidne sekvence genoma virusa u medicinskoj dijagnostici", Institut za transfuziologiju i hemobiologiju VMA, Beograd, 11. oktobar 2018. 6. Kongres transfuziologa Srbije, Beograd 7 - 10. novembar 2018.

2017. godina

T. Mihailovic (2017.):"13 th World Congres Of Perinatal medicine", Beograd 26.-29.oktobar 2017. T. Mihailović (2017.):"Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama", na skupu "XXXVI timočki medicinski dani", Srpsko lekarsko društvo podružnica Zajčar. T. Mihailovic, A. Dmitrović (2017.): "Ehokardiografija fetusa 2017.", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. T. Mihailović (2017.):"Ehokardiografjja fetusa" na simpozijumu "Аktuelnosti u kardiologiji 2017.", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. T. Mihailović (2017.):"Mentalno zdravlje i nasilje u porodici", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. T. Mihailović (2017.):"Elastografija u proceni stadijuma tumora dojki", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd.

2016. godina

A. Dmitrović, K. Jeremić, U. M. Babić, M.Perović, T. Mihailovic, D. Oprić, N. Zečević, M. Gojnić- Dugalić: "Early fetal heart ultrasonography as additional indicator for chromosomopathies" (CEOG) u časopisu "Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology". Simpozijum "Radjanje ili odumiranje Srbije", Udruženje za perinatalnu medicinu Srbije, Beograd. "Modern hernia surgery of antero-lateral abdominal wall - open or laparoscopic approach", Serbian Hernia Society, Health Center Arandjelovac. "Ultrazvučna dijagnostika gastrointestinalnog trakta", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd "Gastroenterologija danas, prevencija, dijagnostika, terapija", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. "Kardiologija- antikoagulantna i antiagregaciona terapija", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. "Mentalno zdravlje zena", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. "Hypertenzija - savremeni terapijski pristup", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. Doc. Tihomir M. Mihailović: "Ultrazvučna dijagnostika gastrointestinalnog trakta" na simpozijumu “Gastroenterologija danas, prevencija, dijagnostika i terapija", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd.

2015. godina

Terzic M, Dotlic J, Bila J, Plić I, Nikolic B, Kocijančić D, Likic I, Arsenovic N, Mihailovic T, Bugarski D: "Utilization of ultrasound as a diagnostic tool in the preoperative assessment of patients with adnexal masses", "JBUON"independent Open Access Journal, published by Imprimatur Publications, in Athens, Greece. Volume 20, issue 3 (May-June 2015) "Hypertenzija - savremeni terapijski pristup", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd "19th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology", Nice, France "Elastografija u proceni tumora materice i jajnika" na simpozijumu "Maligna oboljenja prevencija, dijagnostika i terapija", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd "Deveti regionalni simpozijum pedijatrijske gastroenterologije i nutricije", Univerzitetska dečja klinika, Beograd.

2014. godina

Cervikometrija u prevenciji privremenog porođaja gemelarnih trudnoća Prevencija i tretman stabilne koronarne bolesti - najnoviji stavovi "Elastografija u proceni tumora materice i jajnika"

2013. godina

Terzic M, Dotlic J, Likic I, Ladjevic N, Brndusic N, Arsenovic N, Maricic S, Mihailovic T, Andrijasevic S. Current diagnostic approach to patients with adnexal masses: which tools are relevant in routine praxis? Chin J Cancer Res 2013;25(1):55-62. IF 0.448, M23 Terzic M, Dotlic J, Likic I, Ladjevic N, Brndusic N, Mihailovic T, Andrijasevic S, Pilic I, Bila J. Predictive factors of malignancy in patients with adnexal masses. Eur J Gynaecol Oncol 2013; 34: 65-69. IF 0.577, M23 Trodimenzionalni i četvorodimenzioni ultrazvuk i ultrazvučna tomografija u proceni prirode lezija u dojci Privatna lekarska praksa Srbije 2013. Hypertenzija-savremena dijagnostika i terapija 2013.

2012. godina

Licenca 2012. Licenca 2012.2 Licenca2012.fitoestrogen Licenca 2012.hipertenzija Licenca 2012.prevencija koronarne bolesti Licenca 2012estetska Licenca 2012.imidzing

2011. godina

Akutni abdomen u trudnoći Cerviks Da li je kolor-Doppler štetan Genitalne abnormalnosti Licenca 2011 - 1 Licenca 2011 - 2 Licenca 2011 - 3 Licenca 2011 - 4 LISA - ultrazvuk Miomi materice u toku trudnoće Štetnost radiološke dijagnostike Ultraschal in med - Vomer Zastoj ploda

2010. godina

Kongenitalne malformacije nakon asistirane reprodukcije: rizici i značaj dijagnostike Kolor-Doppler Ekstrakranijalnih krvnih sudova Multipla-skleroza: Novi način lečenja Skrining(pretrage) u I trimestru trudnoce radi otkrivanja pre-eklampsije i zastoja rasta ploda: lečenje i optimalan pocetak Ultrazvučna procena ili biohemiska pretraga radi otkrivanja trizomije 21 u prvom trimestru trudnoće Ultrazvučna dijagnostika - Urođene srčane mane - nove mogućnosti i zablude UZ CERVIKOMETRIJA U PREVENCIJI PREVREMENOG POROĐAJA

2009. godina

K Vomer K SOFT markeri K Hy Co Sy K USM K SRCE II trim K GASTER K BIRADS K CERVIKS K DOJKA K CA Ovarija

2008. godina

Ultrazvučna dijagnostika cevastih organa Očinstvo nakon operacije varikokele Radiološka dijagnostika raka dojki u svetu

2007. godina

Histerosalpingo-sonografija (HSSG)- Hy-Co - Sy, i kontrastna histero-sonografija Hy-Co Skraćen grlić materice Virusna infekcija u I trimestru trudnoće: Ultrazvučna dijagnostika i lečenje Frontomaksilarni ugao - Značaj i primenjivost novog ultrazvučnog markera u I trimestru trudnoće Fetalna ehokardiografija za vreme provere prozračne zone vrata Očinstvo nakon operacije varikokele - Preoperativna ultrazvučna procena uspeha operacije Frontomaksilarni ugao Paraovarijalne / paratubarne ciste Ultrazvučna dijagnostika Down-ovog sindroma u trudnoći DOWN – sindrom. Ultrazvučni skrining baziran, na osobini lica i dužini prsta u ranom II trimestru Stepen otkrivanja ranom fetalnom ehokariografijom urođenih srčanih mana Ultrazvučna dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide i korelacija sa posledicama nakon rođenja Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hromozoma. Novi ultrazvučni marker u I trimestru trudnoće Ultrazvučni pokazatelji za rano otkrivanje hipertenzivne bolesti i udruženih komplikacija u I trimestru trudnoće

2006. godina

Trizomija 18 nasuprot genetske amniocenteze u II trimestru trudnoće Bolesti posteljice u trudnoći Ultrazvučna dijagnoza Down-ovog sindroma u trudnoći 2D i 3D ultrazvučna dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće Ultrazvučni pokazatelji za rano otkrivanje hipertenzivne bolesti i udruženih komplikacija u I trimestru trudnoće

2005. godina

Registrovanje bubrežnih anomalija ploda Procena urođenih anomalija organa trbušne duplje Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda Bolesti pluća ploda Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija Srce fetusa - fetalna ehokardiografija Sonografska fenotipizacija ploda Genetski sonogram Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda I trimestar trudnoće Zastoj rasta ploda Trudnoća i dojke Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice