011/33 90 848

ultramedika

specijalistička radiološka ordinacija

Stručni radovi

Dr sci. med Tihomir Mihailović, specijalista rendgenologije

Stručni radovi napisani su na osnovu objavljenih saznanja u stručnim radovima u tri svetska referentna medicinska časopisa:

  1. Ultrasound in Obstretrics & Gynecology,
  2. Journal of Clinical Ultrasound,
  3. Journal of Ultrasoumd in Medicine.

Navedeni časopisi izlaze jedanput mesečno, a redovno su oko 15 godina pomoć od neprocenjivog značaja u svakodnevnom radu. Sigurno da posebno ne treba naglašavati da se dijagnostika ne može znati bez knjiga i elektronskog vida stručnih publikacija, kao što su VHS, CD i DVD (fetalna ehokardiografija i 3D su oblasti koje zahtevaju ogroman broj slika te se svetsko znanje i iskustvo ne može zamisliti bez ovakve vrste pomoći). Takođe, u ovu problematiku je uključeno 20 godišnji rad u ultrazvučnoj dijagnostici i 15 godišnje u rendgen dijagnostici.

Treba naglasiti i nekoliko godina rada i sticanja iskustva autora Dr Tihomira Mihailovića, korišćenjem poslednje generacije ultrazvučnih aparata sa kompjuterizovanom ultrazvučnom tomografijom (Sono CT i Xres) i 3D tehnikom, u svakodnevnom ultrazvučnom pregledu trudnica.

Nije na odmet istaći da je posebna pogodnost i prednost autora subspecijalizacija iz pedijatrijske radiologije (ova specijalizacija se najvećim delom bavi otkrivanjem urođenih i stečenih anomalija dece) i magistarska i doktorska disertacija u oblasti urođenih razvojnih oštećenja organa jetre, pankreasa, mozga i kičmene moždine. Ove disertacije su proistekle u kliničkom radu preko 10 godina i zasnovane su na pregledu preko 5000 slučajeva. Usavršavanje na Columbia univerzitetu u Njujorku i na Harvardu u Bostonu su takođe neophodan deo, radi dobijanja samopuzdanja koje je neophodno u razumevanju i učenju novih svetskih dostignuća u ultrazvučnoj dijagnostici.

OVO OBJAŠNJENJE JE BILO POTREBNO DA BI SE SHVATILA POTREBA ZA KONTINUITETOM U OKVIRU RENDGEN I ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE, I DA SE ONA NE MOŽE ZASNIVATI SAMO NA TEHNOLOGIJI VEĆ I NA OBAVEZNOM ZNANJU I DUGOGODIŠNJEM LIČNOM ISKUSTVU I PERMANENTNOM PRAĆENJU I UČENJU DOSTIGNUĆA SVETSKE MEDICINE.

2024. godina

Radovi

4D u trudnoći Ca dojke BI-Rads 4a Ca prostate Muški sterilitet Osteoporoza Štitna žlezda Trudnice pažnja! Veštačka inteligencija Karcinom dojki (Multimodal Ultrasound Imaging)

2023. godina

Sertifikati

Značaj imunskog sistema u prevenciji i lečenju virusnih infekcija Vođenje medicinske dokumentacije Primena proteolitičkih enzima Trypsin i Chymotrypsin Pozitivni efekti saplementacije vitaminima i mineralima na imunitet u djece Postupak pred sudovima časti LKS Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)-aceklofenak u fokusu Krivično-pravna i građansko-pravna odgovornost lekara Kontinuirana medicinska edukacija - značaj prevencije i terapije nedostatka vitamina D3 Infekcije mokraćnih puteva – dijagnostički i terapijski pristup Etički aspekt rada lekara i Kodeks medicinske etike LKS Četvrti kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru 17th International meeting of the European society of gineacological oncology American Institute of Ultrasound in Medicine The International society of ultrasound in obstetrics and ginecology

Radovi

ULTRAZVUK ABDOMENA SA ILI BEZ CEVASTIH ORGANA TUMORI JAJNIKA RANI DRUGI TRIMESTAR TRUDNOĆE HRT - Hormone Replacement Therapy 20-22 nedelja TRADICIONALNO VREME - DRUGI TRIMESTAR TRUDNOĆE Ekspertna ultrasonografija ploda Ekspertni ultrazvučni pregledi u trudnoći Neinvazivni prenatalni test I Urođene srčane mane u trudnoći Zašto je važno otkrivanje anatomskih grešaka u razvoju ploda

2022. godina

Cerebrovaskularne posledice COVID-19 infekcije Depresija i anksiozni poremećaji Etički aspekt rada lekara i kodeks medicinske etike LKS Krivično-pravna i građansko pravna odgovornost lekara Novi horizonti u prevenciji kardiovaskularnih bolesti Virusne infekcije epitela i mineralne soli - specijalistički vs holistički pristup

2021. godina

Bilateralna plućna anestezija dijagnostifikovana ultrazvukom u 13. nedelji trudnoće Prevencija, dijagnostika i terapija kardiovaskularnih bolesti u 2021. godini kod pacijenata Kovid-19 negativnih i pozitivnih Nacinalni kongres sa međunarodnim učešćem: Značaj skrininga i promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti

2020. godina

Hipertencija u 2020. - savremena dijagnostika i terapija Praktična primena EU preporuka za 2020. prevencija, dijagnostika i terapija koronarne bolesti Drugi kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru

2019. godina

Bilateral pulmonary agenesis diagnosed in the 13 th week of gestation - a case report and literature review Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru Rano otkrivanje srčanih mana ultrazvukom u trudnoći Racionalna upotreba niskokalorijskih zaslađivača

2018. godina

Simpozijum "Savremeni trendovi u ishemijskoj bolesti srca - od angine pektoris do stemi infarkta miokarda", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd, 19. april 2018. Simpozijum "Mentalno zdravlje i problemi mladih", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd, 20. april 2018. Simpozijum "Analize nukleotidne sekvence genoma virusa u medicinskoj dijagnostici", Institut za transfuziologiju i hemobiologiju VMA, Beograd, 11. oktobar 2018. 6. Kongres transfuziologa Srbije, Beograd 7 - 10. novembar 2018.

2017. godina

T. Mihailovic (2017.):"13 th World Congres Of Perinatal medicine", Beograd 26.-29.oktobar 2017. T. Mihailović (2017.):"Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama", na skupu "XXXVI timočki medicinski dani", Srpsko lekarsko društvo podružnica Zajčar. T. Mihailovic, A. Dmitrović (2017.): "Ehokardiografija fetusa 2017.", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. T. Mihailović (2017.):"Ehokardiografjja fetusa" na simpozijumu "Аktuelnosti u kardiologiji 2017.", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. T. Mihailović (2017.):"Mentalno zdravlje i nasilje u porodici", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. T. Mihailović (2017.):"Elastografija u proceni stadijuma tumora dojki", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd.

2016. godina

A. Dmitrović, K. Jeremić, U. M. Babić, M.Perović, T. Mihailovic, D. Oprić, N. Zečević, M. Gojnić- Dugalić: "Early fetal heart ultrasonography as additional indicator for chromosomopathies" (CEOG) u časopisu "Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology". Simpozijum "Radjanje ili odumiranje Srbije", Udruženje za perinatalnu medicinu Srbije, Beograd. "Modern hernia surgery of antero-lateral abdominal wall - open or laparoscopic approach", Serbian Hernia Society, Health Center Arandjelovac. "Ultrazvučna dijagnostika gastrointestinalnog trakta", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd "Gastroenterologija danas, prevencija, dijagnostika, terapija", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. "Kardiologija- antikoagulantna i antiagregaciona terapija", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. "Mentalno zdravlje zena", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. "Hypertenzija - savremeni terapijski pristup", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd. Doc. Tihomir M. Mihailović: "Ultrazvučna dijagnostika gastrointestinalnog trakta" na simpozijumu “Gastroenterologija danas, prevencija, dijagnostika i terapija", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd.

2015. godina

Terzic M, Dotlic J, Bila J, Plić I, Nikolic B, Kocijančić D, Likic I, Arsenovic N, Mihailovic T, Bugarski D: "Utilization of ultrasound as a diagnostic tool in the preoperative assessment of patients with adnexal masses", "JBUON"independent Open Access Journal, published by Imprimatur Publications, in Athens, Greece. Volume 20, issue 3 (May-June 2015) "Hypertenzija - savremeni terapijski pristup", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd "19th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology", Nice, France "Elastografija u proceni tumora materice i jajnika" na simpozijumu "Maligna oboljenja prevencija, dijagnostika i terapija", Kongres privatne lekarske prakse, Beograd "Deveti regionalni simpozijum pedijatrijske gastroenterologije i nutricije", Univerzitetska dečja klinika, Beograd.

2014. godina

Cervikometrija u prevenciji privremenog porođaja gemelarnih trudnoća Prevencija i tretman stabilne koronarne bolesti - najnoviji stavovi "Elastografija u proceni tumora materice i jajnika"

2013. godina

Terzic M, Dotlic J, Likic I, Ladjevic N, Brndusic N, Arsenovic N, Maricic S, Mihailovic T, Andrijasevic S. Current diagnostic approach to patients with adnexal masses: which tools are relevant in routine praxis? Chin J Cancer Res 2013;25(1):55-62. IF 0.448, M23 Terzic M, Dotlic J, Likic I, Ladjevic N, Brndusic N, Mihailovic T, Andrijasevic S, Pilic I, Bila J. Predictive factors of malignancy in patients with adnexal masses. Eur J Gynaecol Oncol 2013; 34: 65-69. IF 0.577, M23 Trodimenzionalni i četvorodimenzioni ultrazvuk i ultrazvučna tomografija u proceni prirode lezija u dojci Privatna lekarska praksa Srbije 2013. Hypertenzija-savremena dijagnostika i terapija 2013.

2012. godina

Licenca 2012. Licenca 2012.2 Licenca2012.fitoestrogen Licenca 2012.hipertenzija Licenca 2012.prevencija koronarne bolesti Licenca 2012estetska Licenca 2012.imidzing

2011. godina

Akutni abdomen u trudnoći Cerviks Da li je kolor-Doppler štetan Genitalne abnormalnosti Licenca 2011 - 1 Licenca 2011 - 2 Licenca 2011 - 3 Licenca 2011 - 4 LISA - ultrazvuk Miomi materice u toku trudnoće Štetnost radiološke dijagnostike Ultraschal in med - Vomer Zastoj ploda

2010. godina

Kongenitalne malformacije nakon asistirane reprodukcije: rizici i značaj dijagnostike Kolor-Doppler Ekstrakranijalnih krvnih sudova Multipla-skleroza: Novi način lečenja Skrining(pretrage) u I trimestru trudnoce radi otkrivanja pre-eklampsije i zastoja rasta ploda: lečenje i optimalan pocetak Ultrazvučna procena ili biohemiska pretraga radi otkrivanja trizomije 21 u prvom trimestru trudnoće Ultrazvučna dijagnostika - Urođene srčane mane - nove mogućnosti i zablude UZ CERVIKOMETRIJA U PREVENCIJI PREVREMENOG POROĐAJA

2009. godina

K Vomer K SOFT markeri K Hy Co Sy K USM K SRCE II trim K GASTER K BIRADS K CERVIKS K DOJKA K CA Ovarija

2008. godina

Ultrazvučna dijagnostika cevastih organa Očinstvo nakon operacije varikokele Radiološka dijagnostika raka dojki u svetu

2007. godina

Histerosalpingo-sonografija (HSSG)- Hy-Co - Sy, i kontrastna histero-sonografija Hy-Co Skraćen grlić materice Virusna infekcija u I trimestru trudnoće: Ultrazvučna dijagnostika i lečenje Frontomaksilarni ugao - Značaj i primenjivost novog ultrazvučnog markera u I trimestru trudnoće Fetalna ehokardiografija za vreme provere prozračne zone vrata Očinstvo nakon operacije varikokele - Preoperativna ultrazvučna procena uspeha operacije Frontomaksilarni ugao Paraovarijalne / paratubarne ciste Ultrazvučna dijagnostika Down-ovog sindroma u trudnoći DOWN – sindrom. Ultrazvučni skrining baziran, na osobini lica i dužini prsta u ranom II trimestru Stepen otkrivanja ranom fetalnom ehokariografijom urođenih srčanih mana Ultrazvučna dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide i korelacija sa posledicama nakon rođenja Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hromozoma. Novi ultrazvučni marker u I trimestru trudnoće Ultrazvučni pokazatelji za rano otkrivanje hipertenzivne bolesti i udruženih komplikacija u I trimestru trudnoće

2006. godina

Trizomija 18 nasuprot genetske amniocenteze u II trimestru trudnoće Bolesti posteljice u trudnoći Ultrazvučna dijagnoza Down-ovog sindroma u trudnoći 2D i 3D ultrazvučna dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće Ultrazvučni pokazatelji za rano otkrivanje hipertenzivne bolesti i udruženih komplikacija u I trimestru trudnoće

2005. godina

Registrovanje bubrežnih anomalija ploda Procena urođenih anomalija organa trbušne duplje Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda Bolesti pluća ploda Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija Srce fetusa - fetalna ehokardiografija Sonografska fenotipizacija ploda Genetski sonogram Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda I trimestar trudnoće Zastoj rasta ploda Trudnoća i dojke Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice