011/33 90 848

ultramedika

specijalistička radiološka ordinacija

Ordinacija

Ordinacija Ultramedika ulaz

ULTRAMEDIKA je specijalistička radiološka ordinacija.

 1. Ordinacija ULTRAMEDIKA zasniva svoj dugogodišnji rad, na akademskom i praktičnom znanju i iskustvu Doc. Dr. Sci med Tihomira M. Mihailovića.
 2. Na stalnoj kupovini novih i najskupljih ultrazvučnih aparata renomiranih proizvodjača.
 3. USAVRŠAVANJE PREKO MEDICINSKIH ČASOPISA KOJE ORDINACIJA KUPUJE (Journal of ULTRASOUND in Medicine, ULTRASOUND in Obstretics & Gynecology).

POČETAK RADA SPECIJALISTIČKE RADIOLOŠKE ORDINACIJE MART 1993.

Od samog početka nosilac posla je Doc. Dr. Sci med. Tihomir M. Mihailović, specijalista radiologije od 1986. godine. Ultrazvukom se bavi od 1986. i završio je magisterijum i doktorat iz ultrazvučne dijagnostike (1988, 1992.god). Svoju edukaciju iz ultrazvučne dijagnostike je dopunio sa usavršavanjem u Americi i to na Kolumbija i Harvard Univerzitetu još 1989. godine.

ordinacija Ultramedika ordinacija Ultramedika

Nakon dugogodišnjeg kliničkog iskustva (preko 10 godina) Dr Tihomir M. Mihailović 1993. god. nastavlja samo sa radom u svojoj ordinaciji ULTRAMEDIKA. I nakon prekida rada u bolnici nastavlja da se bavi naučno-istraživačkim radom o čemu svedoče brojni stručni radovi iz oblasti ultrazvuka kao i edukacijom studenata i mladjih kolega u svojoj ordinaciji u sklopu Privatnog medicinskog fakulteta.

Pored pregleda svih organa kod čoveka posebno se od samog početka rada ordinacije bavi ultrazvučnim pregledom trudnoće. Posedovanje subspecijalizacije iz pedijatriske radiologije, usavršavanje u Americi i naučno istrazivanje urodjenih anomalija organa za varenje i mozga i kičmene moždine omogućilo mu je sledeće:

 1. Prvi je publikovao, u referentnom, svetski priznatom časopisu, ultrazvučni marker (VOMER) za rano otkivanje hromozomskih anomalija u trudnoći.
 2. NA kongresu u VENECIJI 2007god., prvi je prikazao svoj rad, medju svojim srpskim kolegama, o blagovremenom otkrivanju urođenih srčanih mana ploda u ranoj trudnoći (11-14 nedelja trudnoće).
 3. Od 2003, godine pregleda srce ploda u I trimestru (10-14 nedelja trudnoće) u sklopu ranog otkrivanja hromozomskih anomalija ploda, što je tada bila prava retkost i u svetu.
 4. Prvi je počeo sa standardim pregledom 1995 god. vratne brazde(NT) za rad ranog otkrivanja hromozomskih anomalija, kad je i upoznao stručnu javnost o novinama u svetskoj medicini, na kongesu lekara SRBIJE I CRNE GORE.

Ordinacija je za proteklih 20 godina promenila 4 ultrazvučna aparata.

dr Tihomir Mihailović radiolog
 1. Prvi aparat je bio Simensov SL kupljen 1993.
 2. Dr. Tihomir od 1996. godine kupuje tada prvi kolor-Doppler aparat u Srbiji, Ultramark 9 sa 7 sondi.
 3. Od 2003. godine Doc Dr Tihomir M.M. kupuje novi aparat Philips-ATL HDI 5000 Sono CT ,Xres. To je prvi aparat u Srbiji koji poseduje 3D MPR (multiplanarnu analizu) koja omogućava precizniju dijagnostiku. Takodje ovaj aparat je prvi u Srbiji imao mogućnost prikaza izgleda bebe u trudnoći.
 4. Od 2014. septebra Dr. Tihomir se odlučuje za kupovinu novog aparata PHILIPS EPIQ 7 SA 5 SONDI iz sledećih razloga:
  1. Ovaj aparat je svetski lider u novoj ultrazvučnoj tehnologiji koja omogućava 76% veću prodornost i 213% veću rezoluciju slike od ostalih premium aparta.
  2. Aparat poseduje ELASTOGRAFIJU, novu senzitivnu metodu u proceni tumora ( Dojki, materice, janika, prostate, štitne žlezde, bubrega, limfnih žlezda itd).
  3. EPIQ 7 poseduje jedini xMATRIX i nSIGHT tehnologiju koja ga uz „Pure-wave“ sonde čini liderom u svetu premium ultrazvučnih aparata.
  4. Nova ultrazvučna tehnologija ovog aparata omogućava najkvaliteniji “Real-time” 4D.

ORDINACIJA ULTRAMEDIKA SE POSEBNO BAVI ULTRAZVUČNIM OTKRIVANJEM TUMORA

Ordinacija ULTRAMEDIKA je lider u ranom otkrivanju tumora DOJKI, JAJNIKA i jedina u otkrivanju tumora cevastih organa (debelog creva, želudca, tankog crevo) i itd.

Treba istaći da se jedino u ovoj ordinaciji rade ispitivanja prohodnosti jajovoda-Hy-Co-Sy, ubrizgavanjem negativnog kontrasta pod kontrlom ultrazvukom. (Klasičan HSG je izbačen iz svetske medicine i nekoristi se zbog zračenja jajnih ćelija i velikog broja lažno pozitivnog nalaza.

Psihološko savetovalište za trudnice

Leonora Pavlica psihološko savetovalište Psiholjub

Obzirom da specijalistička ordinacija Ultramedika posvećuje veliku pažnju radu sa trudnicama, u okviru svoje ponude ima i psihološko savetovalište za trudnice, koje vodi klinički psiholog i psihoterapeut MSc Leonora T. Pavlica.

Kontakt telefon: 069/305 77 70

Biografija

Profil

Savetovalište se prvenstveno bavi problemima postpartalne tuge, antepartalne i postpartalne depresije, psihoze i drugih poremećaja karakterističnih za trudnoću i period nakon porođaja. Više o psihološkom savetovalištu možete pročitati ovde.