011/33 90 848

ultramedika

specijalistička radiološka ordinacija

Oprema

Upgrade aparata 2023.

Novo u Ultramedici

EPIQ 7 JE ULTRAZVUK POSLEDNJE GENERACIJE

EPIQ 7 (E7) je PHILIPSOVA premium ultrazvučna mašina poslednje generacije koja obezbedjuje brzu i tačnu dijagnozu na prvom pregledu, za kraći vremenski period, čak i za pacijente nepodobne za pregled.

E7 to uspeva formiranjem slike bez kompromisa, novim načinom slanja ultrazvučnih talasa kroz pacijenta takozvanom (nSIGHT) tehnologijom . Ovaj način je jedinstven i nije prisutan u drugim premium ultrazvučnim mašinama.

Automatska inteligencija (AIUS), E 7 je PHILIPSOVA ekskluzivnost. AIUS omogućava dizanje ultrazvučnog sistema od pasivnog na AKTIVNI uredjaj. Ovaj inteligentni sistem omogućava prikazivanje modela organa čoveka, dajući nov nivo kliničkih informacija.

EPIQ 7 SADRŽI SLEDEĆE KARAKTERISTIKE ZBOG KOJIH SE RAZLIKUJE OD DRUGIH PREMIUM ULTRAZVUČNIH MAŠINA

I. nSIGHT

EPIQ 7 sa nSIGHT tehnologijom prekidom starih pravila kreira novu realnost u svetu ultrazvučne dijagnostike:

1. STARO PRAVILO: Uvek se do sada moralo birati izmedju brzine slike ili njenog kvaliteta.

E7 i njegova nova tehnologija – n SIGHT , omogućavaju po prvi put izmenu ovog pravila tj. E7 ima dva puta veću brzinu slike nego konvencionalna tehnologija.

2. STARO PRAVILO: mora se izabrati jedno mesto na slici koje će imati najasniju sliku na račun ostalog dela. Naime, ostali deo ultrazvučne slike je manje kvalitetan.

Za razliku od konvencionalne tehnike, nSIGHT E7 omogućava svuda podjednak kvalitet slike.

3 STARO PRAVILO: Ne može se izbeći smanjenje penetracije i senzitivnost sa slabljenjem ultrazvučnog signala.

Ako poredimo E7 sa konvencionalnim premium sistemima dobijamo napredak u kvalitetu slike i to:

  1. Do 76% povećanje u penetraciji, tj. sposobnost pregleda na većoj dubini sa očuvanjem kvaliteta slike.
  2. Do 213% povećanja u krajnjoj rezoluciji, tj. sposobnosti zadrzavanja kvaliteta slike u toku velike brzine prolaza pojedinačnih slika.

II. xMATRIX

xPlane 4D

xMATRIX je lider u tehnologiji ultrazvučnih sondi. Naime ne postoji drugi premium ultrazvuk na svetu koji može da prati E7 u radu inovativnih ultrazvučnih sondi. Sa pritiskom na dugme xMATRIX ponudjeni su svi modovi koje može da koristi samo jedna sonda-transducer: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler, i CPA.

nSIGHT povećava učinak xMATRIX tehnologije praveći ultra-tanke 2D preseke, što drugom tehnologijom nije moguće. xMATRIX jedini, u toku prvog stepena dobijanja volumena (Live xPlane), omogućava da budu kreirane JEDNA DO DRUGE slike, pune rezolucije, dve simultane ravni, te je na taj način omogućeno dobijanje dvaput više kliničkih informacija za isto vreme. Takodje, sa istim kvalitetom slike moguće je dobiti slike iz bilo koje ravni. 3D MPR(multiplanarna rekonstrukcija) u X,Y i Z ravni može biti analizirana(PACS) i poslata sa MPR DICOM Exportom.

Takodje danas je prisutan jedinstven xMATRIX- real-time 4D u trudnoći. Na primer, sa njim sakupljanje volumena srca ploda traje 2 sekunde za razliku od konvencionalnih mašina gde je potrebno 12 sec. Philipsov navigator pregleda srca ploda (FHN) automatski prikazuje duktalni luk kao osnovu za druge preseke.

Takodje primena xMATRIX sa sondom X6-1 u pregledu abdomena, može dobiti celu jetru za manje od 0.25 sec

III. PureWave sonde

PureWave ultrazvučne sonde (transducer) koje koriste uniformne kristale su 85% efikasnije nego sonde konvencionalnih dosadašnjih premium aparta. Ova tehnologija dopušta i povećanje penetracije u zahtevnih pacijenata.

PureWave sonde, nova 9-2 MHz, C10-3v i X6-1 xMATRIX su sa Linearnim sondama (12-5, 18-5 MHz) osnova za KVALITETAN 2D PREGLED, a samim tim i kvalitetan Live x Plane, 3D (MPR) i xMATRIX 4D pregled u radiologiji, ginekologiji i obstreticiji.

Eksluzivni PANORAMIC VOLUMEN MOD po prvi put sa xMATRIX- om omogućava prikazivanje celog organa, njegovu vizualizaciju i kvantifikaciju anatomskih struktura u neparalelnim ravnima i boljom korelacijom sa drugim načinima pregleda. Tako je moguć prikaz celog ploda u trećem trimestru trudnoće. Naime jedan volumen ne može da prikaže ceo region tela od intersa što Panoramic mod može.

IV. Elastografija

Desetogodišnje, dosadašnje studije, pokazuju da kombinacija sonografije i ultrazvučne elastografije, omogućava procenu gustine-stišljivosti tkiva, i na taj način redukuje nepotrebne biopsije. E7 nudi senzitivnu elastografiju za preglede dojki, organa male karlice (materice, jajnika, prostate), limfnih žlezda, štitne žlezde, grlića u trudnoći itd.

Treba istaći da elastografija predstavlja nezaobilazni deo u proceni tumora dojki i njihovog gradusa malignosti.

Određivanje maligne infiltracije limfnih žlezda i gradusa tumora odredjuje precizniju BIRADS klasifikaciju tumora.

Određivanje tipa promene i potvrda njene benignosti ili malignosti u štitnoj žlezdi, prostati, materici, takodje je deo elastografije.

Zaključak:

Epiq 7 je PHILIPSOV ultrazvučni premium aparat, poslednje generacije, koji se od dosadašnjih premium aparata razlikuje jedinstvenom tehnologijom pregleda i to : nSGHT, xMATRIX, AIUS tehnologijom i PureVave sondama (C9-2, X6-1, C10-3v, L 12-5 i 18-5MHz). Sve ovo čini jedinstven pregled u 2D, 3D/4D real time xMATRIX , Live x Plane, LIVE MPR, STIC, color Doopler i CPA.