011/33 90 848

ultramedika

specijalistička radiološka ordinacija

Upgrade aparata

Zamena akvizicione ploče sa poslednjim razvijenim softverom dovodi do sledećih mogućnosti:

Ovo doprinosi povećanju kvaliteta slike mekih tkiva - “advans“ (dojke, štitne žlezde, cerviksa uterusa, prostate, 4D ploda itd.)

ultrazvucni aparat epiq 7 nadogradnja aparata nadogradnja aparata